Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 Thomas Daly 2021-03-18 00:00:00 No
2 Ducnam Pho 2022-03-18 00:00:00 No
3 Alnoor Adatia 2022-03-25 00:00:00 No
4 Rodrigo Amaral 2022-05-23 00:00:00 No
5 Dimitar Mano 2023-04-19 00:00:00 No
6 Ivy Luu 2024-03-18 20:55:02 No
7 Alfred Miller 2024-03-18 23:15:53 No
8 Yanlin Zhou 2024-03-18 23:28:57 No
9 Matt Romerein 2024-03-19 00:00:00 No
10 John Hwang 2024-03-19 00:00:00 No
11 Helen Coutts 2024-03-19 00:00:00 No
12 Melissa Jung 2024-03-19 00:00:00 No
13 Arash Mesbah 2024-03-19 00:00:00 No
14 Kira Oschipok 2024-03-19 00:00:00 No
15 Rachel Hung 2024-03-19 01:32:26 No
16 KEITH SAM 2024-03-19 13:14:11 No
17 Eric Manley 2024-03-19 16:23:46 No
18 Vijay Ramanathan 2024-03-19 17:18:55 No
19 David Hammer 2024-03-19 21:33:51 No
20 Christopher Charles 2024-03-20 00:00:00 No
21 Mauricio Arenas 2024-03-20 00:00:00 No
22 Marissa West 2024-03-20 00:00:00 No
23 Stephanie Ma 2024-03-20 00:00:00 No
24 Simon Li 2024-03-20 00:00:00 No
25 Eski Haile 2024-03-20 00:00:00 No
26 Grant Picarillo 2024-03-20 08:44:19 No
27 Pearce Fallis 2024-03-20 11:48:22 No
28 Sarah Quayyum 2024-03-20 14:24:45 No
29 Amairani Aleman 2024-03-20 15:53:41 No
30 Susan Liu 2024-03-20 21:21:42 No
31 Angela Chen 2024-03-21 00:00:00 No
32 Brittany Dale 2024-03-21 08:28:51 No
33 Erica Gordon 2024-03-21 12:55:02 No
34 Shauna Martiniuk 2024-03-21 12:55:58 No
35 Fernne Kane 2024-03-21 15:30:39 No
36 Anthea Chan 2024-03-21 16:12:58 No
37 Jad Majeed 2024-03-22 19:30:24 No
38 Maxim Vasilyev 2024-03-23 00:00:00 No
39 Andrew West 2024-03-23 00:00:00 No
40 Ian Tomas 2024-03-23 13:18:20 No
41 Elena Pezzutti 2024-03-24 00:00:00 No
42 Alexandra Taylor 2024-03-24 00:00:00 No
43 Lily Tran 2024-03-24 11:45:57 No
44 Meng Peng 2024-03-24 16:16:43 No
45 Yogesh Aggarwal 2024-03-24 18:43:09 No
46 Tom Hamilton 2024-03-24 21:37:29 No
47 Lindsay Kay 2024-03-26 20:34:23 No
48 Matthew Gray 2024-03-28 00:00:00 No
49 Hanyi Tan 2024-03-29 19:44:11 No
50 Daniella Mallinick 2024-03-29 19:58:05 No
51 Michelle Dunkel 2024-03-30 15:59:26 No
52 Haotian Chen 2024-04-01 00:00:00 No
53 Rebecca Li 2024-04-01 19:01:40 No
54 Sven Dedic 2024-04-02 11:08:54 No
55 Fadi Mortada 2024-04-02 16:31:55 No
56 Pavithra Venkataraman 2024-04-02 16:32:55 No
57 Andrea Yeatman 2024-04-02 16:58:53 No
58 Laura Liu 2024-04-02 18:26:06 No
59 Alexander Zhou 2024-04-04 13:27:44 No
60 Justin Besant 2024-04-04 19:14:10 No
61 Jonathan Sarjeant 2024-04-04 21:53:35 No
62 Jiewei Chen 2024-04-06 00:00:00 No
63 Wenhao Luo 2024-04-06 00:11:20 No
64 Asteria WANG 2024-04-06 11:36:29 No
65 Majorette Dagdag 2024-04-06 17:42:33 No
66 Tania Simm 2024-04-07 08:18:03 No
67 Slavoljub Pesic 2024-04-07 18:17:08 No
68 Anand Murthy 2024-04-07 19:47:26 No
69 David Oliveira 2024-04-08 12:04:47 No
70 Paul Brace 2024-04-08 18:27:22 No
71 Lee Parpart 2024-04-08 19:24:02 No
72 Rachel Yanchyshyn 2024-04-08 20:44:26 No
73 Jin Li 2024-04-10 16:51:18 No
74 Renato Ribeiro Mendonca 2024-04-11 01:14:38 No
75 David Gomez 2024-04-12 17:47:11 No
76 Angela Ma 2024-04-13 00:00:00 No
77 Matthew Tsuda 2024-04-13 02:05:58 No
78 Shirley Hung 2024-04-14 00:00:00 No
79 Sadaf Farooq 2024-04-14 00:00:00 No
80 Etienne Lalé 2024-04-14 09:10:16 No
81 Adam Arscott 2024-04-14 12:14:35 No
82 Zehui Li 2024-04-14 18:26:46 No
83 Karan Puri 2024-04-15 14:02:20 No
84 Rimmy Khurana 2024-04-15 14:03:27 No
85 Natasha Craig 2024-04-15 22:19:45 No
86 Andrew McIntyre 2024-04-17 09:24:20 No
87 Chantal Li 2024-04-17 09:25:24 No
88 Ali Ketabi 2024-04-18 14:29:45 No
89 Camille-Lauren Chamber 2024-04-19 00:00:00 No
90 Hayk Oganesyan 2024-04-19 00:00:00 No
91 Colienne Du Bois de Nevele 2024-04-21 00:01:34 No
92 Arnaud De Thier 2024-04-21 00:03:24 No
93 Roberta Baker 2024-04-21 15:26:00 No
94 Louisa Bai 2024-04-21 18:54:19 No
95 XIAO WEN 2024-04-21 21:32:47 No
96 Yixuan Ren 2024-04-22 00:08:17 No
97 David Blachut 2024-04-22 21:18:16 No
98 Jeff Carson 2024-04-23 18:52:36 No
99 Lisa Carson 2024-04-23 18:54:22 No
100 Julie Green 2024-04-24 10:25:53 No
101 Mark Bagherzadeh 2024-04-24 14:04:57 No
102 Renan Paiva 2024-04-24 17:51:39 No
103 Alexander Vanderhoof 2024-04-24 20:12:13 No
104 Yingji Sun 2024-04-24 22:25:41 No
105 Geoff Paltser 2024-04-25 00:00:00 No
106 Xisheng Huang 2024-04-25 02:16:41 No
107 Eva Treumuth 2024-04-25 09:37:07 No
108 Rachel Hou 2024-04-25 11:46:45 No
109 EMMA FRANK 2024-04-26 09:24:10 No
110 Ulysses Koudou 2024-04-26 11:57:47 No
111 Kevin Liu 2024-04-27 01:03:06 No
112 Jia Zhou 2024-04-27 09:35:48 No
113 Sean Wang 2024-04-28 09:09:19 No
114 Jeremy Huang 2024-04-28 11:16:44 No
115 Asim Siddiqui 2024-04-29 21:12:28 No
116 Mike Kwan 2024-04-30 14:19:20 No
117 Zhen Fu 2024-05-01 14:42:13 No
118 Michael Yang 2024-05-01 16:36:40 No
119 Anthony Farnell 2024-05-02 13:25:21 No
120 Zedain Kara 2024-05-02 13:27:16 No
121 Zac Kara 2024-05-02 13:33:43 No
122 Aryan Shafiq 2024-05-02 17:29:27 No
123 Vicki White 2024-05-02 19:27:41 No
124 Melissa Huggett 2024-05-03 11:01:12 No
125 Emily Milana 2024-05-03 21:08:10 No
126 Nathan Fabiano 2024-05-03 21:11:05 No
127 Jawad Nadim 2024-05-04 16:27:05 No
128 XUNJUN MO 2024-05-05 03:57:23 No
129 Teresa Kerr 2024-05-05 09:29:32 No
130 Gunank Raj 2024-05-05 14:31:34 No
131 Hasnain Mamdani 2024-05-05 18:44:22 No
132 Hannah Mcgroarty 2024-05-06 08:54:45 No
133 Marv Guillermo 2024-05-06 09:02:08 No
134 JAMES MCLANDRESS 2024-05-06 11:18:37 No
135 Yuning Liu 2024-05-06 18:50:02 No
136 Justin Perry 2024-05-08 19:18:40 No
137 Leanne Stevens 2024-05-08 21:57:59 No
138 Mark Uyar 2024-05-09 17:51:21 No
139 Mohan Sivapatham 2024-05-09 23:24:41 No
140 Dara Kalantari 2024-05-10 09:09:39 No
141 Thoma Kori 2024-05-10 09:29:41 No
142 Bruno Gayet 2024-05-10 15:22:00 No
143 Reyne Cote 2024-05-12 17:02:16 No
144 Joe Jimmyserson 2024-05-13 08:38:45 No
145 Victoria Seth 2024-05-13 08:42:43 No
146 SUNNY PURI 2024-05-13 09:42:43 No
147 Nikki Katyal 2024-05-13 12:07:18 No
148 Adam MacIntosh 2024-05-13 13:21:47 No
149 Pete Tremblay 2024-05-13 19:52:00 No
150 Zara Hirani 2024-05-14 14:32:11 No
151 Evelina Rutkowski 2024-05-14 20:55:43 No
152 Meghan Fitzpatrick 2024-05-15 12:55:27 No
153 Lisa Nguyen 2024-05-15 21:32:39 No
154 Omar Faruqi 2024-05-16 02:58:15 No
155 Carolyn Horn 2024-05-17 00:03:57 No
156 Tareq Dardona 2024-05-18 11:58:54 No
157 Tingyu Meng 2024-05-18 21:52:07 No
158 Ziyi He 2024-05-18 21:52:13 No
159 Mahesh Pokhriyal 2024-05-18 21:52:26 No
160 Iris Sina 2024-05-19 12:00:00 No
161 Pedro Galvao 2024-05-20 19:38:26 No
162 Anett Vandor 2024-05-20 21:01:53 No
163 Andrew U a 2024-05-21 13:16:13 No
164 Valerie Spriet 2024-05-22 16:03:31 No
165 Raz Zohar 2024-05-23 09:22:58 No
166 Marc Xiao 2024-05-23 13:09:11 No
167 Vicki White 2024-05-23 19:46:35 No
168 Richard Kim 2024-05-24 11:20:23 No
169 Lampros Dimitrakopoulos 2024-05-24 16:26:03 No